• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
شکست‌های غیرقابل انکار عربستان از ایران
شکست‌های غیرقابل انکار عربستان از ایران

با تسلط حوثی‌ها بر پایتخت یمن، ایران هم اکنون می‌تواند بر روی چهار پایتخت عربی حساب کند. مناطقی که ایران به صورت عظیمی در حال گسترش نفوذ خود است؛ دمشق، بیروت، بغداد و هم اکنون صنعا.

انتظار