شکست‌های غیرقابل انکار عربستان از ایران
شکست‌های غیرقابل انکار عربستان از ایران

با تسلط حوثی‌ها بر پایتخت یمن، ایران هم اکنون می‌تواند بر روی چهار پایتخت عربی حساب کند. مناطقی که ایران به صورت عظیمی در حال گسترش نفوذ خود است؛ دمشق، بیروت، بغداد و هم اکنون صنعا.

انتظار