تبیین دست های پشت پرده ی این وقاحت ها برای افکار عمومی جهان
تبیین دست های پشت پرده ی این وقاحت ها برای افکار عمومی جهان

محمدرضا روستا از فعالان فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی در فومن و سازنده مستند شوق رزم که در جشنواره اخیر فیلم عمار حضور داشت، می باشد. روستا نگاه عمیق و بنیانی پیرامون مسائل روز جامعه دارد.

مستند شوق رزم / کاری از علی رفاهتی و محمدرضا روستا + دانلود
مستند شوق رزم / کاری از علی رفاهتی و محمدرضا روستا + دانلود

مستند شوق رزم روایتی از یک روحانی مبارز راه یافته به جشنواره عمار و منتخب جشنواره استانی عمار / کاری از علی رفاهتی و محمدرضا روستا از فعالین فرهنگی شهرستان فومن.

انتظار