شهید بهشتی از خودسازی تشکیلاتی می‌گوید
شهید بهشتی از خودسازی تشکیلاتی می‌گوید

شهید بهشتی یکی از معدود نظریه‌پردازان امر تشکیلات در انقلاب اسلامی است که مطالب دقیق نظری از وی برجای مانده است. نگاه ایشان به مقوله خودسازی و برنامه عملیاتی برای ساختن خود، جذاب و شیوا و تازه است

شهید بهشتی: تشکیلات ما آهنین نیست؛ آهنین هم نخواهد بود
جملات ناب تشکیلاتی/اسلام می خواهد با حفظ آزادی های انسان،‌ انسان ها را بسازد؛
شهید بهشتی: تشکیلات ما آهنین نیست؛ آهنین هم نخواهد بود

ما از اول گفته بودیم که امتیاز بزرگ اسلام این است که می خواهد با حفظ آزادی های انسان ،‌ انسان ها را بسازد، تشکیلات ما اتفاقاً‌ آهنین نیست؛

دوره تکمیلی تربیت مدیران تشکیلاتی با حضور فعالان فرهنگی گیلان
طرح شهید بهستی | تابستان 1393
دوره تکمیلی تربیت مدیران تشکیلاتی با حضور فعالان فرهنگی گیلان

دوره تکمیلی تربیت مدیران تشکیلاتی با حضور فعالان فرهنگی مجموعه های مردمی جبهه ی انقلاب اسلامی گیلان ، صبح دیروز در مشهد مقدس آغاز شد.

این است روح تشکیلات در حزب جمهوری اسلامی
شهید بهشتی؛
این است روح تشکیلات در حزب جمهوری اسلامی

بحثی که در نظر گرفته شده موضوع تشکیلات است و معلوم است که تشکیلات در کار یک حزب نقش بسزا و بنیادی نیز دارد و همه اعضاء یک حزب، بخصوص کادر حزب باید با آگاهیهای ضروری در زمینه تشکیلات مجهز باشند.

انتظار