هیئتی که برای انگلیس ضرری ندارد!
هیئتی که برای انگلیس ضرری ندارد!

عاشورا قیام علیه «ظلم» است و «ظالم» فرقی نمی کند که این ظلم در چه زمانهایی واقع شده و ظالم کیست؟ می گوید: شمر زمانه ات را بشناس. این تشخیص مهم است که شمر معاصرت چه کسی است و یزید دورانت کیست.

شمر زمانه کیست؟
آمریکا،داعش عراق و داعش سوریه؛
شمر زمانه کیست؟

نگاهی به تحولات مربوط به رشد جغرافیای سیاسی تروریستهای تکفیری و ارتباط این تروریستها با غربیها و کشورهای عربی نشان می دهد که برخورد با این پدیده داعش به عنوان مظهر تروریسم تکفیری در سیاست این کشورها چقدر تناقض دارد و چند گونه است.

انتظار