تازه‌ترین شماره نشریه حلقه وصل منتشر شد؛
تازه‌ترین شماره نشریه حلقه وصل منتشر شد؛

بررسی ابعاد شخصیتی «حاج قاسم» در حلقه وصل هفتاد و هفتم به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی شماره هفتاد و هفتم ماهنامه فرهنگی-تشکیلاتی حلقه‌وصل به بررسی ابعاد شخصیتی این سردار پرافتخار اسلام پرداخته است. هفتاد و هفتمین شماره ماهنامه فرهنگی-تشکیلاتی حلقه‌وصل به مناسبت شهادت سردار پرافتخار اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی منتشر شد. […]

انتظار