داوران پنجمین جشنواره شعر انقلاب اسلامی معرفی شدند + بیوگرافی
داوران پنجمین جشنواره شعر انقلاب اسلامی معرفی شدند + بیوگرافی

مصطفی علیپور، مرتضی امیری اسفندقه و محمدکاظم کاظمی به عنوان داوران پنجمین جشنواره شعر انقلاب معرفی شدند

انتظار