گزارش تصویری از شب اول اجرای نمایش بزرگ فصل شیدایی
گزارش تصویری از شب اول اجرای نمایش بزرگ فصل شیدایی

نمایش میدانی «فصل شیدایی» در نخستین شب از اجرا، عاشقانه ای آرام را برای مردم رشت رقم زد.

انتظار