گفتگوای با اکران کننده فعال گیلانی فیلم های جشنواره عمار
توسط شبکه چهارم سیما صورت گرفت؛
گفتگوای با اکران کننده فعال گیلانی فیلم های جشنواره عمار

محمدرضا روستا از اکران کنندگان موفق فیلم های جشنواره مردمی فیلم عمار است که مدتی است در کار اکران این آثار است. شبکه چهارم سیما با این فعال فرهنگی مصاحبه ای صورت داده است.

انتظار