آسیب شناسی ماهواره و شبکه های اجتماعی در موسسه زمانه
آسیب شناسی ماهواره و شبکه های اجتماعی در موسسه زمانه

حجت الاسلام سید حسن هاشمی قائم مقام موسسه زمانه آفرینش‌های نوین می‌گوید: تمرکز موسسه زمانه آفرینشهای نوین درغنی سازی نرم افزار زمانه است./ آموزش اساتید،آسیب شناسی ماهواره و شبکه های اجتماعی از فعالیت های موسسه زمانه است.

انتظار