فعالیت ۱۲۰ شبکه فارسی‌زبان ماهواره‌ای، ابزار رسانه‌ای جنگ نرم است
مسئول مرکز تحقیقات جنگ نرم نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها:
فعالیت ۱۲۰ شبکه فارسی‌زبان ماهواره‌ای، ابزار رسانه‌ای جنگ نرم است

حجت‌الاسلام عبدالهی با اشاره به فعالیت ۱۲۰ شبکه فارسی‌ زبان ماهواره‌ای، گفت: دشمن تصمیم گرفته با ابزار رسانه‌ای جنگ نرم، عقول و قلوب جامعه را تصرف کند.

انتظار