• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
شبکه باران در ساعات سحر، ساز و تنبک پخش می کند!
شبکه باران در ساعات سحر، ساز و تنبک پخش می کند!

یک کارشناس فرهنگی با انتقاد از برنامه های شبکه باران در ساعات معنوی سحر و افطار گفت: متأسفانه مسئولان شبکه باران در ساعات سحر و افطار تنها موسیقی پخش می کنند.

انتظار