نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی می ‏كند؟
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛
نظارت استصوابی یعنی چه؟ چرا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی می ‏كند؟

از نظر حقوقى و اعتبار قانونى، تفسير شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى، بدون اشكال بوده و عدم تصريح به آن در قانون اساسى اشكالى ايجاد نمى ‏كند.

طرح جزييات مذاكرات هسته اي براي مردم و رسانه ها لازم است یا خیر
طرح جزييات مذاكرات هسته اي براي مردم و رسانه ها لازم است یا خیر

اگر طرح جزييات مذاكرات هسته اي براي مردم و رسانه ها لازم است و يا اگر صدور گزاره برگ براي بيانيه لوزان ضروري است، پس چرا اين مسئله براي هيأت مذاكره كننده قبلي انجام نمي شد و اگر طرح اين جزئيات مفيد است، پس چرا جزييات مذاكرات شوراي نگهبان يا امثالهم مطرح نمي شود؟

دیپلمات های ما چقدر به آیات الهی ایمان دارند؟
دیپلمات های ما چقدر به آیات الهی ایمان دارند؟

اگر چه مذاکرات دیپلماتیک به لحاظ تخصصی ابعاد بسیار فنی و گسترده ای دارد، لیکن در فرهنگ اسلامی ما، آنچه که در دیپلماسی باید رعایت شود فقط این نکاتِ فنی نیست.

انتظار