پاسخ به یک شبهه درباره پنج فقیه شورای نگهبان
پاسخ به یک شبهه درباره پنج فقیه شورای نگهبان

طی روزهای اخیر و در ادامه حملات همیشگی به شورای نگهبان، این بار ثبت نام پنج نفر از فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان به دستاویز جدید جریان های معلوم الحال تبدیل شده است که چگونه این افراد می خواهند صلاحیت رقبای خود را برای انتخابات احراز کنند؟

آيا فقط انتخابات ۹۲ امانت و حق الناس بود؟!
آيا فقط انتخابات ۹۲ امانت و حق الناس بود؟!

متأسفانه برخي افراد كه نمي توانند امانت داري هميشگي نظام و اعتماد هميشگي مردم به نظام را تصديق كنند، طوري وانمود كنند كه در انتخابات سال ۹۲ يك اتفاق عجيب رخ داده و برخلاف انتخابات هاي گذشته، رهبري رأي مردم را امانت و حق الناس معرفي كرده است و تنها اين مسئله بابت تمايل مردم به حضور در انتخابات گرديده است.

انتظار