چگونه در شبکه ها شایعه می شود / چگونه شایعات را تشخیص دهیم؟!
چگونه در شبکه ها شایعه می شود / چگونه شایعات را تشخیص دهیم؟!

اینکه شایعات چرا شکل می‌گیرند و انگیزه‌ی شایعه‌سازان چیست؟ خود نیاز به بررسی و بحث مفصلی دارد اما تشخیص شایعات و خبرهای جعلی با آنکه گاهی ممکن است بسیار دشوار باشد زیاد هم غیرممکن نیست.

انتظار