زمان برخورد با کسی که شاهین نجفی را «برادر» خود می داند کی فرا می رسد!
زمان برخورد با کسی که شاهین نجفی را «برادر» خود می داند کی فرا می رسد!

گلرویی با این سوابق منفی، چندی پیش توانست با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم کتاب خود با نام “من رویایی دارم” که شامل اشعارش برای خوانندگان لس آنجلسی است را منتشر و طی مراسمی آزادانه برای آن جشن امضا گرفت.

انتظار