مراسم شام غریبان حسینی مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فومن
مراسم شام غریبان حسینی مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فومن

حادثه ی عاشورا فقط برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام حسین علیه السلام و یارانش امتحان نبود بلکه امتحانی برای تمام بشریت است که باید واکنش درستی در برخورد با آن داشته باشند.

انتظار