ارتقاء سطح توانمندی های فنی شاعران و ذاکران گیلانی از اهداف ما بود
دبیر کارگاه شعر و مداحی اولین اجتماع بزرگ مداحان، شاعران و مدیران هیئت های استان گیلان:
ارتقاء سطح توانمندی های فنی شاعران و ذاکران گیلانی از اهداف ما بود

دبیر کارگاه شعر و مداحی اولین اجتماع بزرگ مداحان، شاعران و مدیران هیئت های استان گیلان گفت: یکی از اهداف ما، ارتقاء سطح توانمندی های فنی شاعران و ذاکران استان بود.

هیئت تراز انقلاب اسلامی باید جامع بین عرفان، کلام و فقه باشد
حجت الاسلام والمسلمین مهدوی:
هیئت تراز انقلاب اسلامی باید جامع بین عرفان، کلام و فقه باشد

ویژگی هیئت تراز انقلاب اسلامی تکیه بر تکلیف گرایی و دوری گزیدن از نتیجه گرایی است. خروجی هیئت تراز انقلاب اسلامی باید جامع بین عرفان، کلام و فقه باشد.

انتظار