• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
ما هنوز با دو ایران و دو دیدگاه مواجه هستیم!
تحلیل سی بی اس نیوز از عمر یک سال و نیمه ی دولت:
ما هنوز با دو ایران و دو دیدگاه مواجه هستیم!

سی بی اس: چرا باید با کشوری مذاکره کنیم که پس از بازگشت نمایندگانش از گفتگوها، باز هم از خیابان های آن صدای شعار مرگ بر امریکا بلند می شود؟!

انتظار