• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
سینمای ما نسبت به یک فقیر شرافتمند احساس مسئولیت ندارد
کوشکی در نشست سینما انقلاب:
سینمای ما نسبت به یک فقیر شرافتمند احساس مسئولیت ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پنجمین روز از هم‌اندیشی سینما انقلاب گفت: سینمای ما نسبت به یک آدم فقیر و البته شرافتمند احساس مسئولیت نمی‌کند و او را نشان نمی‌دهد.

انتظار