• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی
ما احساس می کنیم که با برجام انقلابمان در خطر است
فیلم مصاحبه جانباز نگران نفوذ آمریکا در جمع متحصنین بهارستان
ما احساس می کنیم که با برجام انقلابمان در خطر است

ما آمدیم بگوییم که خیر اینطور نیست، اکثریت مردم موافق نیستند، ما مشکل داریم با این توافق، ما احساس می کنیم که انقلابمان در خطر است.

انتظار