تعطیلی دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای تفرقه افکن
تعطیلی دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای تفرقه افکن

برخی از این شبکه ها ی ماهواره ای که مرکز پخش آنها در انگلیس و امریکاست توسط این دفاتر و عوامل آن در استانهای قم ، اصفهان ، تهران وخراسان رضوی به پشتیبانی از برنامه های اختلاف افکنانه در جهان اسلام مبادرت می کردند.

پاسخ احمد پناهیان به اظهارات مرجع مورد حمایت انگلیس | آخوند انگلیسی 2
پاسخ احمد پناهیان به اظهارات مرجع مورد حمایت انگلیس | آخوند انگلیسی 2

مستند صوتی (آخوند انگلیسی 2) فوق العاده زیبا با استفاده از بیانات امام خامنه ای و سخنان حاج احمد پناهیان در دانشگاه امام صادق علیه السلام که به رسوا سازی بیت نفاق شیرازی ها پرداختند.

انتظار