جناب ظریف: آیا حرمت رسول خدا بالاتر از هوای پاک تهران نیست؟
جناب ظریف: آیا حرمت رسول خدا بالاتر از هوای پاک تهران نیست؟

ایشان در قضیه کمپین حمایت از هوای پاک در تهران با تمام مشغله ای که دارند روزی را به استفاده عمومی از متروی تهران اختصاص دادند و این موضوع هم رسانه ای شد. سؤال من اینست آیا حرمت رسول خدا بالاتر از هوای پاک تهران نیست؟

دانلود فاطمیه۹۳ – شب شهادت
با نوای سیدحسین رضویان؛
دانلود فاطمیه۹۳ – شب شهادت
انتظار