مگر امام حسین تا آخرین لحظه از هدایت شمر هم ناامید شد؟
بررسی گفتمان های رایج در شبکه های اجتماعی مجازی؛
مگر امام حسین تا آخرین لحظه از هدایت شمر هم ناامید شد؟

امروز در شبکه های اجتماعی مجازی سه رویکرد در دستور کار بچه های انقلاب قرار گرفته است که بعضاً در خصوص این روش ها بحث های داغی صورت می گیرد.

فتنه گران يك جمعيت قليل و هتاك بودنند
فعال فرهنگی استان در گفتگو با سراج:
فتنه گران يك جمعيت قليل و هتاك بودنند

سیاوش آقاجانی فعال فرهنگی و رسانه ای استان گیلان در گفتگو با سراج مطالبی پیرامون حماسه 8دی مردم گیلان و نه دی کشور در سال 88، بیان کرد که خواندنش خالی از لطف نیست.

انتظار