برگزاری دومین سوگواره فرهنگی و هنری قافله عاشقی
ویژه کاروان پیاده روی گیلانیان در اربعین حسینی؛
برگزاری دومین سوگواره فرهنگی و هنری قافله عاشقی

دومین سوگواره فرهنگی و هنری قافله عاشقی در بین گیلانیان حاضر در پیاه روی برگزار می شود.

انتظار