دستاوردهای حماسه سوم خرداد برای نسل جوان تبیین شود
دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد سپاه قدس گیلان:
دستاوردهای حماسه سوم خرداد برای نسل جوان تبیین شود

دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد سپاه قدس گیلان بر لزوم تشريح و تبيين آثار و دستاوردهای حماسه سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر برای نسل جوان امروز جامعه تاكيد كرد.

انتظار