ناگفته‌های زنده سوزاندن خلبان اسیر اردنی به دست داعش
ناگفته‌های زنده سوزاندن خلبان اسیر اردنی به دست داعش

قتل فجیع خلبان اردنی هر چند از یکسو به تقویت ائتلاف ضد داعش انجامیده اما از دیگر سو شکاف های جدیدی را در آن پدید آورده است و به نظر می رسد آمریکا در پیشگیری از اسارت خلبان اردنی و نجات آن اهمال کرده و مانع از مبادله زندانیان شده است.

انتظار