دموکراسی وارداتی، دروغ جدید غربی‌ها است
دموکراسی وارداتی، دروغ جدید غربی‌ها است

مرجع تقلید شیعیان گفت: اخیراً دموکراسی جدیدی به‌وجود آمده که از بیرون عده‌ای را تحریک می‌کنند تا حکومت داخل کشورها را ساقط کنند و این دروغ غربی‌ها درباره دموکراسی است.

تهدید ایران علیه اسرائیل / ۱۳۰ هزار بسیجی آماده ورود به جولان هستند
تهدید ایران علیه اسرائیل / ۱۳۰ هزار بسیجی آماده ورود به جولان هستند

یک موسسه تحقیقاتی صهیونیستی مدعی شده است که ایران در مرز سوریه پست های فرماندهی ایجاد کرده که این پست‌ها فرماندهی ۱۳۰ هزار رزمنده بسیجی آموزش دیده ایرانی را که منتظر ورود به سوریه هستند، هدایت خواهند کرد.

انتظار