ماجرای سفر آیت الله خامنه ای به کربلا
ماجرای سفر آیت الله خامنه ای به کربلا

شبهای سختی را گذراندیم…. در بصره گمان می‌کردیم که دیگر تقریبا از خطر جسته‌ایم. منزل یکی از علمای آنجا وارد شدیم. یکی دو روز آن جا ماندیم. بعد بلیت گرفتند…

انتظار