فیلم/حاشیه های جشن کاخ سعد آباد
با حضور زنان مسئولین برگزار شد؛
فیلم/حاشیه های جشن کاخ سعد آباد

در هفته ای که گذشت برگزاری جشن روز زن در کاخ سعد آباد با حضور برخی همسران وزرا، سفرا و زنان دولت تدبیرو امید در صدر اخبار این هفته قرار گرفت.

انتظار