اتفاقات چندماهه در نسبت تلویزیون و خانواده | بازگشت خانواده
اتفاقات چندماهه در نسبت تلویزیون و خانواده | بازگشت خانواده

به نظر می رسد مدیران سیما در نسبت با مخاطب به تحلیل های درستی رسیده اند، حال آنکه تلاش برای تولیدات خانوادگی همراه با افزایش مخاطب می تواند تلویزیون را در بسط سبک زندگی خانواده محور و تقویت آن به نتیجه برساند.

همه چیز آنجاست؛ در “خانواده” / کار قابل تحسین تلویزیون
همه چیز آنجاست؛ در “خانواده” / کار قابل تحسین تلویزیون

سریال پربیننده «همه چیز آنجاست» حالا به قسمت های انتهایی نزدیک می شود و در شبهای بلند آخر پاییز و ابتدای زمستان بسیاری از مردم را پای تلویزیون می کشاند و خیابان ها را خلوت می کند.

انتظار