زیارت سه بعدی امام رضا در طریق الحسین
زیارت سه بعدی امام رضا در طریق الحسین

موکب امام رضا یکی از موکبهای پرتردد مسیر طریق الحسین در پیاده روی اربعین است از همین رو امکانات ویژه ای با همکاری سازمان فضای مجازی در این موکب در اختیار زائران حسینی قرار گرفته است.

انتظار