اشعاری برای شیعیان مظلوم نیجریه
اشعاری برای شیعیان مظلوم نیجریه

در پی حمله ارتش نیجریه به شیعیان این کشور و شهادت ۳۰۰ نفر از شیعیان از جمله همسر و فرزند شیخ ابراهیم الزکزکی شاعران با سرودن اشعاری در برابر این جنایت موضع گیری و آن را محکوم کردند.

انتظار