نقش شبکه های اجتماعی در شیوع بی اعتمادی در زوجها
نقش شبکه های اجتماعی در شیوع بی اعتمادی در زوجها

یک مشاور ازدواج گفت: وجود انواع وسایل ارتباطی در زندگی موجب بی‌اعتمادی بین زوج‌ها می‌شود و افرادی که می‌خواهند زندگی پایدار داشته باشند این وسایل را از زندگی خود حذف کنند.

انتظار