کلیپ/داستان اسباب بازی های باربی
کلیپ/داستان اسباب بازی های باربی

این کلیپ با موضوع داستان چگونه به وجود آمدن عروسک باربی است و توسط سازمان فضای مجازی سراج تولید شده است.    

انتظار