تولید ناامیدکننده‌ترین فیلم های جهان / زجرهایی که از فیلم فجر می‌کشیم
تولید ناامیدکننده‌ترین فیلم های جهان / زجرهایی که از فیلم فجر می‌کشیم

همه هزینه و بودجه‌ای که در سینمای نفتی از بیت‌المال هم برای فیلم‌ها خرج می‌شودٰ برای نرساندن پیام و صرفا برای عکس انداختن روی فروش قرمز و مقابل استیج جشنواره است.

انتظار