فعالیت‌های قرآنی مهم‌ترین عرصه فعالیت برای بانوی مسلمان است
آیت الله ری شهری در همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی:
فعالیت‌های قرآنی مهم‌ترین عرصه فعالیت برای بانوی مسلمان است

مهم‌ترین مسئله در زمینه فعالیت‌های قرآنی را تبیین ضرورت‌های قرآن‌پژوهی در عصر حاضر دانست و گفت: فعالیت‌های قرآنی مهم‌ترین عرصه فعالیت برای بانوان است.

انتظار