تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش اسرائیل + تصاویر
تلگرام تکاور اینترنتی ستاد کل ارتش اسرائیل + تصاویر

مایکل میری لاشویلی مدیر شرکت قلعه دیجیتال(Digital Fortress) که مدیر و سرمایه گذار نرم افزار تلگرام می باشد یک مهره امنیتی ساده محسوب نمی شود بلکه بجز مسئولیت های رسمی وی، او را می توان یک مدیر اطلاعاتی دانست.

انتظار