سعى میکنند چهره خاندان خبیث پهلوى را آرایش کنند
سعى میکنند چهره خاندان خبیث پهلوى را آرایش کنند

امروز دشمنان سعى میکنند چهره ى خاندان خبیث پهلوى را – رژیم فاسدی که کشور ما را سالهاى متمادى به عقب انداختند و دچار مشکلات عظیم کردند – آرایش کنند… امروز چشم دوختند به نسلهاى بعدى. تا وقتى شما جوانهاى خوب و مردم مؤمن در میدان هستید، باانگیزه و با بصیرتید، آگاهید که چه کار […]

خطر تحریف انقلاب اسلامی / تطهیر رژیم فاسد،دیکتاتور و وابسته پهلوی
36 سال فشار،توطئه و تهدید علیه جمهوری اسلامی؛
خطر تحریف انقلاب اسلامی / تطهیر رژیم فاسد،دیکتاتور و وابسته پهلوی

هیچ پدیده‌ای به اندازه انقلاب اسلامی طی ۳۶ سال گذشته، مسائل اساسی جهان و به‌ویژه منطقه راهبردی غرب آسیا را تحت تأثیر قرار نداده است.

با دختر ایرانی هم خوش گذشت! / آقای نخست وزیر در حال لواط دیده شد
با دختر ایرانی هم خوش گذشت! / آقای نخست وزیر در حال لواط دیده شد

رویدادها و حوادثی که در گذر زمان رخ می دهد و پس از چندی به مسئله ای به نام «تاریخ» تبدیل می شود، اگر همراه با روشنگری و بازکاوی هوشمندانه نباشد، گردی به نام «تحریف» بر تارک تاریخ می نشاند که نه تاریخ که «شبح تاریخ» نام دارد و در واقع «دستکاری در تاریخ» خواهد بود.

خیانت‌های شاه و تلاش نهضت آزادی برای حفظ رژیم سلطنتی و بختیار
عباس سلیمی نمین و نقد تحریف انقلاب اسلامی در مستند انقلاب ۵۷؛
خیانت‌های شاه و تلاش نهضت آزادی برای حفظ رژیم سلطنتی و بختیار

اولین و برجسته‌ترین ادعا در این مجموعه مستند پنج‌قسمتی، نقش محوری داشتن محمدرضا پهلوی در جهش قیمت نفت در ابتدای دهه پنجاه است. مستند براساس چنین ادعایی می‌کوشد حتی سقوط سلسله پهلوی را نیز ناشی از نارضایتی آمریکا و غرب قلمداد کند.

انتظار