بیشتر از تبلیغات باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام شود
دیدار مسئولان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز با رهبر انقلاب؛
بیشتر از تبلیغات باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام شود

برای حل مسائلی همچون آلودگی هوا در کلان شهرها، و پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد.

انتظار