راه‌های 3گانه برای بهره بیشتر از رمضان | چطور عوام به درجات بالایی رسیدند؟
راه‌های 3گانه برای بهره بیشتر از رمضان | چطور عوام به درجات بالایی رسیدند؟

آدم‌های حداقلی کم‌کم آنقدر بد می‌شوند که از چشم خدا هم می‌افتند و دیگر مخاطب خیلی از نصایح خداوندی هم قرار نمی‌گیرند. آدم‌های بد هم از اول آدم‌های بدی نبودند، ابتدا حداقلی شدند، بعد به اینجا رسیدند.

پناهیان: تفاوت‌ مهمانی رمضان با مهمانی‌های دیگر
پناهیان: تفاوت‌ مهمانی رمضان با مهمانی‌های دیگر

حداقل سه تفاوت اساسی بین رمضان و مهمانی‌های رایجی که ما می‌شناسیم وجود دارد. رمضان در کنار آن‌همه لطف و صفا، یک مهمانی اجباری است نه اختیاری. اما مگر مهمانی هم اجباری می‌شود؟

سه کاری که شیعه باید هر روز برای امام عصر(عج) انجام دهد
سه کاری که شیعه باید هر روز برای امام عصر(عج) انجام دهد

حجت الاسلام و المسلمین صدیقی گفت: نباید با روزه گرفتن حس کنیم که کار خاصی انجام داده‌ایم بلکه عمل و عبادتی درست است که خجالتمان در برابر حضرت حق را افزایش دهد.

نگاهی به برخورد‌های ناجا با روزه خواری
نگاهی به برخورد‌های ناجا با روزه خواری

در حقیقت تعزیر نوعى مجازات بر شکستن حرمت احکام شریعت در انظار عمومى یا تضییع حق فرد یا جامعه است نه اجبار بر دیندارى یا مجازات بر عدم دیندارى.

انتظار