همه نشریاتی که محمد قوچانی به تعطیلی کشاند
با توجه به آخرین توهین روزنامه مردم امروز به ساحت پیامبر اسلام؛
همه نشریاتی که محمد قوچانی به تعطیلی کشاند

از ابتدای آذرماه امسال خبرهایی مبنی بر انتشار روزنامه‌ی جدیدی با عنوان «مردم امروز» منشتر شد؛ چیزی که خبر انتشار این روزنامه را متمایز می‌کرد سردبیری محمد قوچانی بود؛

تحریم رسانه ای نماز جمعه تهران در روزنامه‌های اصلاح‌طلبان
تحریم رسانه ای نماز جمعه تهران در روزنامه‌های اصلاح‌طلبان

رسانه های جریان اصلاح طلب در اقدامی تعجب برانگیز، خطبه های نماز جمعه را بایکوت خبری کرده اند.

انتظار