بررسی توهین روزنامه اعتماد به امام حسین در هفته آتی
بررسی توهین روزنامه اعتماد به امام حسین در هفته آتی

سیدعلاءالدین ظهوریان از بررسی پرونده روزنامه اعتماد در جلسه هفته آینده هیأت نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: در تمام جلسات هیأت نظارت بر مطبوعات امور و محتوای نشریات در دستور کار قرار می‌گیرد.

انتظار