مستند شوق رزم / کاری از علی رفاهتی و محمدرضا روستا + دانلود
مستند شوق رزم / کاری از علی رفاهتی و محمدرضا روستا + دانلود

مستند شوق رزم روایتی از یک روحانی مبارز راه یافته به جشنواره عمار و منتخب جشنواره استانی عمار / کاری از علی رفاهتی و محمدرضا روستا از فعالین فرهنگی شهرستان فومن.

انتظار