کتاب تشکیلاتی/مروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس (س)
روضه‌های حضرت عباس محل تربیت سربازان ولایت‌مدار امام زمان است؛
کتاب تشکیلاتی/مروری بر رفتارهای تشکیلاتی حضرت عباس (س)

روضه‌های حضرت عباس محل تربیت سربازان ولایت‌مدار امام زمان است و این راز آن علقه‌ای است که امام عصر به شخصیت کادرساز آخرالزمانی عمویش و مجالس و روضه‌های تشکیلاتی او دارد.

انتظار