تشریح وظایف جبهه رسانه‌ای انقلاب برای گسترش نامه رهبر انقلاب
لزوم بهره‌گیری از شکبه‌های اجتماعی؛
تشریح وظایف جبهه رسانه‌ای انقلاب برای گسترش نامه رهبر انقلاب

رضا مقدسی معتقد است: یکی از اشکالاتی که ما در فضای رسانه ای خودمان داریم و کمتر به آن توجه شده است ، عدم ارتباط با نسل جوان و افکار حقیقت جو در غرب است.

انتظار