پاسخ به برخی شبهات و سوالات مختلف سیاسی در رابطه با آیت الله جنتی
پاسخ به برخی شبهات و سوالات مختلف سیاسی در رابطه با آیت الله جنتی

شما که تو شورای نگهبان تشریف دارید، اگر درست نگهبانیت را بدی، در عرض چند روز کسانی را که برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت کردی، نمیشن عامل بیگانه و سران فتنه!

انتظار