دانلود پوستر رحما بینهم
دانلود پوستر رحما بینهم

قرآن میفرماید: «محمّد رسول الله و الّذین معه اشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم»… رحماء بینهم، یعنی در بین خودشان که هستند دیگر خاکریز نرم است، انعطاف وجود دارد اینجا دیگر آن شدت و آن صلابت نیست. اینجا باید دل داد و دل گرفت. اینجا باید با هم با تعاطف رفتار کرد. ۱۳۸۷/۵/۹

انتظار