با هتاکی به مقدسات چه کنیم؟/ راه های عملی مبارزه با هتاکی
با هتاکی به مقدسات چه کنیم؟/ راه های عملی مبارزه با هتاکی

در مقابل هتاکی به پیامبر اکرم (ص)، معصومین و مقدسات، لازم است ضمن اعلام برائت و اعتراض ظاهری، اقدامات عملی، جدی و تاثیر گذار دیگری نیز انجام شود تا تاثیرات بلند مدت و بین المللی داشته باشد.

انتظار