«عمار» ماموریت دارد گستره فعالیت مردم در سینما را گسترش دهد
«عمار» ماموریت دارد گستره فعالیت مردم در سینما را گسترش دهد

دبیر اجرایی هفتمین جشنواره فیلم «عمار» درباره برگزاری این دوره از جشنواره و اهداف و برنامه‌های پیش‌رو توضیحاتی را ارائه داد.

بیش از ۲۸ اثر از فیلمسازان گیلانی در جشنواره عمار حضور دارند
بیش از ۲۸ اثر از فیلمسازان گیلانی در جشنواره عمار حضور دارند

دبیر اجرایی جشنوراه مردمی فیلم عمار در گیلان گفت: ۲۸ فیلم مستند، داستانی و کوتاه از فیلم سازان گیلانی در جشنواره مردمی فیلم عمار حضور پیدا کرده اند.

انتظار