درمان “بد بوئی دهان” در طب اسلامی
درمان “بد بوئی دهان” در طب اسلامی

    درمان “بد بوئی دهان” در طب اسلامی مویز پیامبرصل الله علیه واله: چه خوب طعامی است؛دهان را خوش بو می کند، … روایت شده است ، ۲۱ عدد مویز ناشتا خوردن ، دهان را خوشبو می کند. چوب زیتون پیامبرصل الله علیه واله: چه خوب مسواکی، چوب زیتون است؛از درخت مبارکی گرفته شده […]

انتظار